Home / Khách hàng nói về chúng tôi / Công ty dược phẩm Imexpharm

Công ty dược phẩm Imexpharm

Khen thưởng 02 nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Thiết và Nguyễn Minh Hùng trong lúc làm nhiệm vụ đã khống chế thành công đối tượng đột nhập trái phép, ngăn chặn được những hậu quả khôn lường cho công ty. Chúng tôi cảm thấy rất an tâm khi hợp tác với Công ty Bảo vệ Ngày và Đêm suốt thời gian qua.

UA-158331434-3