Home / Khách hàng nói về chúng tôi / Công ty Tiến Nông

Công ty Tiến Nông

“Chúng tôi rất hài lòng về dịch vụ của Bảo vệ Ngày & Đêm, các anh bảo vệ làm việc rất đều tay, tác phong rất chuyên nghiệp, duy trì nội quy tốt và chưa từng để xảy ra sự cố gì. Ngoài ra, đội trưởng và cán bộ điều lệnh thường xuyên đến kiểm tra hỗ trợ mục tiêu, huấn luyện và đào tạo tại chỗ cho nhân viên… Giúp chúng tôi an tâm hơn rất nhiều, khi giao trách nhiệm quản lý an ninh và tài sản nhà máy cho Bảo vệ Ngày và Đêm”.

UA-158331434-3