Home / Khách hàng nói về chúng tôi / Công ty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam

Công ty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam

“Chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu nếu không có sự hợp tác của công ty bảo vệ Ngày & Đêm thông qua việc đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn của chúng tôi đưa ra. Chúng tôi mong tiếp tục phát triển mối quan hệ kinh doanh với Quý công ty”.