Home / Khách hàng tiêu biểu / Công ty CP Long Hậu LHC

Công ty CP Long Hậu LHC

Thành lập vào ngày 23/05/2006, Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán LHG) là chủ đầu tư các dự án KCN Long Hậu với tổng diện tích gần 500 ha, được chia thành các giai đoạn: KCN Long Hậu có quy mô 137,02 ha (năm 2006), KCN Long Hậu mở rộng quy mô 108,48 ha (năm 2009), Khu dân cư – Tái định cư xã Long Hậu quy mô 55 ha (năm 2009) và nay là KCN Long Hậu 3 – giai đoạn 1 quy mô 123,98 ha.

Hai cổ đông sáng lập Công ty CP Long Hậu là Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP Việt Âu.

UA-158331434-3